Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:529 · Visa fulltext
Utlänningslag (1989:529)
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, rskr 1988/89:325
Upphävd: 2006-03-31
Ändring, SFS 1990:69
Rubrik: Lag (1990:69) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:222
Rubrik: Lag (1990:222) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 12 kap 1 §
Ikraft: 1991-04-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:54, 1989/90:FöU6, rskr 1989/90:227
Ändring, SFS 1990:523
Rubrik: Lag (1990:523) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §, 6 kap 1, 2, 3, 4 §§, 1 p övergångsbest.
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1989/90:SfU19, rskr 1989/90:324
Ändring, SFS 1990:1040
Rubrik: Lag (1990:1040) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:154, 1990/91:JuU2, rskr 1990/91:14
Ändring, SFS 1991:573
Rubrik: Lag (1991:573) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 11, 14 §§, 6 kap 2, 3 §§, 7 kap 15, 16 §§, 8 kap 10, 12 §§, 10 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 4 kap 11 §, övergångsbest. till 1989:529
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:118, 1990/91:JuU29, rskr 1990/91:298
Ändring, SFS 1991:1573
Rubrik: Lag (1991:1573) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 4 kap 12 §, 6 kap 9 §, 7 kap 3, 4, 5, 7, 10, 11, 16 §§, 11 kap 1, 6 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:30, 1991/92:SfU4, rskr 1991/92:39
Ändring, SFS 1991:1966
Rubrik: Lag (1991:1966) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ändring, SFS 1992:578
Rubrik: Lag (1992:578) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 5 kap 3, 4, 5, 6 §§, 7 kap 6 §; ny 5 kap 7 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:138, 1991/92:SfU11, rskr 1991/92:266
Ändring, SFS 1992:646
Rubrik: Lag (1992:646) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:1165
Rubrik: Lag (1992:1165) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 5, 11 §§, 11 kap 3 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:170, bet. 1992/93:EU1, rskr 1992/93:18
CELEX-nr: 364L0221, 372L0194
Ändring, SFS 1992:1318
Rubrik: Lag (1992:1318) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 6 kap 3, 4, 5 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop.1991/92:138, bet. 1992/93:SfU3, rskr 1992/93:68
Ändring, SFS 1993:398
Rubrik: Lag (1993:398) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Ändring, SFS 1993:443
Rubrik: Lag (1993:443) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:203, bet. 1992/93:UU22, rskr. 1992/93:338
Ändring, SFS 1993:914
Rubrik: Lag (1993:914) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/92:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1993:1365
Rubrik: Lag (1993:1365) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 10 kap 2, 5, 6 §§; nya 10 kap 2 a, 6 a §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:52, bet. 1993/94:SfU7, rskr. 1993/94:77
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1165
Ändring, SFS 1994:138
Rubrik: Lag (1994:138) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 7 kap 15 §, 8 kap 10 §; nya 2 kap 4 a §, 7 kap 17 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfU11, rskr. 1993/94:188
Ändring, SFS 1994:515
Rubrik: Lag (1994:515) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 7, 10 §§; omtryck
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:159, bet. 1993/94:SfU17, rskr. 1993/94:338
Ändring, SFS 1994:1642
Rubrik: Lag (1994:1642) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 12 kap 5 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1994:1696
Rubrik: Lag (1994:1696) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 11 §, 11 kap 3 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:83, bet. 1994/95:SfU5, rskr. 1994/95:117
Ändring, SFS 1995:74
Rubrik: Lag (1995:74) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 7 kap 6, 7, 9 §§
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:773
Rubrik: Lag (1995:773) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: upph. 7 kap 10 §, rubr. närmast före 7 kap 10 §; ändr. 2 kap 4, 5, 6, 11 §§, 3 kap 4 §, 4 kap 2, 6 §§, 5 kap 3 §, 6 kap 1, 9 §§, 7 kap 17 §, 8 kap 7 §; nya 2 kap 4 b, 5 a, 5 b §§, 7 kap 18 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:179, bet. 1994/95:SfU16, rskr. 1994/95:401
Ändring, SFS 1996:96
Rubrik: Lag (1996:96) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:35, bet. 1995/96:UU12, rskr. 1995/96:168
Ändring, SFS 1996:410
Rubrik: Lag (1996:410) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:159, bet. 1995/96:FöU5, rskr. 1995/96:238
Ändring, SFS 1996:1379
Rubrik: Lag (1996:1379) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: upph. 8 kap 3 §, rubr. närmast före 8 kap 3 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 4, 4 a, 5, 5 b, 11 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 2, 3, 4, 5 §§, 7 kap 3, 11 §§, 8 kap 1, 4, 8 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 1, 3 §§, 12 kap 2 §, rubr. till 3 kap, rubr. närmast före 3 kap 4 §, 11 kap 1 §; nya 2 kap 4 c, 14 §§, 3 kap 8 §, 8 kap 10 a §, 11 kap 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 2 kap 14 §, 3 kap 8 §, 11 kap 1 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80, EGwT56/64 s85/64
CELEX-nr: 364L0221
Ändring, SFS 1996:1647
Rubrik: Lag (1996:1647) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: nya 11 kap 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 11 kap 8 §
Ikraft: 1997-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:55, 1996/97:80
Ändring, SFS 1997:432
Rubrik: Lag (1997:432) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: nya 6 kap 16-31 §§, 7 kap 7 a §, rubr. närmast före 6 kap 16, 17, 18 §§
Ikraft: 1997-10-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:147, bet. 1996/97:SfU11, rskr. 1996/97:247
Ändring, SFS 1997:433
Rubrik: Lag (1997:433) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 1997-10-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:87, bet. 1996/97:SfU16, rskr. 1996/97:248
Ändring, SFS 1997:536
Rubrik: Lag (1997:536) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:673
Rubrik: Förordning (1997:673) om ikraftträdande av lagen (1997:433) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ikrafttr. av 1997:433
Ändring, SFS 1997:728
Rubrik: Lag (1997:728) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:156, bet. 1997/98:SoU5, rskr. 1997/98:6
Ändring, SFS 1997:1224
Rubrik: Lag (1997:1224) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: upph. 2 kap 10 §; ändr. 2 kap 9 §
Ikraft: 1998-02-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:36, bet. 1997/98:SfU7, rskr. 1997/98:114
Ändring, SFS 1998:1567
Rubrik: Lag (1998:1567) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, 6 kap 9 §, 8 kap 11, 12, 13 §§; ny 8 kap 17 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:173, bet. 1998/99:SfU4, rskr. 1998/99:28
Ändring, SFS 1999:456
Rubrik: Lag (1999:456) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 5 kap 1, 2 §§, 6 kap 11 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:81, bet. 1998/99:SfU11, rskr. 1998/99:236
Ändring, SFS 2000:292
Rubrik: Lag (2000:292) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 4, 5, 7, 13 §§, 3 kap 6, 7 §§, 4 kap 4, 5, 12, 14, 15 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap 9, 16, 17, 19, 22, 31 §§, 7 kap 2, 3, 4, 5, 6, 7 a, 11, 15 §§, 8 kap 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 §§, 11 kap 1, 6 §§; nya 2 kap 4 d, 4 e §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:43, bet. 1999/2000:SfU9, rskr. 1999/2000:159
Ändring, SFS 2000:351
Rubrik: Lag (2000:351) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 6 §, 10 kap 2 §; nya 2 kap 7 a, 10 §§, 10 kap 3 a §
Ikraft: 2001-03-25
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Ändring, SFS 2001:45
Rubrik: Förordning (2001:45) om ikraftträdande av lagen (2000:351) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ikrafttr. av 2000:351
Ändring, SFS 2001:60
Rubrik: Lag (2001:60) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 2 kap 14 §, 11 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2001:201
Rubrik: Lag (2001:201) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 5 §§
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:66, bet. 2000/01:SfU12, rskr. 2000/01:177
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av 2001:60
Ändring, SFS 2002:865
Rubrik: Lag (2002:865) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 4 §§; ny 2 kap 10 a §
Ikraft: 2002-12-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:182, bet. 2002/03:SfU3, rskr. 2002/03:11 EFTL149/2001 s34
CELEX-nr: 32001L0040
Ändring, SFS 2002:1111
Rubrik: Lag (2002:1111) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: upph. 2 kap 4 a §; ändr. 2 kap 5, 14 §§; nytt 2 a kap
Ikraft: 2003-01-15
Förarbeten: Prop. 2001/02:185, bet. 2002/03:SfU4, rskr. 2002/03:47
Ändring, SFS 2003:153
Rubrik: Lag (2003:153) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2004:206
Rubrik: Lag (2004:206) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 6 kap 19 §, 10 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 kap 3 §; nya 2 kap 4 a, 5 c §§, 7 kap 3 a §, 10 kap 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2004-10-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:35, bet. 2003/04:SfU6, rskr. 2003/04:164, EGTL328/2002 s17
CELEX-nr: 32002L0090
Ändring, SFS 2004:407
Rubrik: Lag (2004:407) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §, 8 kap 5, 6 §§, 9 kap 2 §, rubr. till 10 kap; nya 4 kap 12 a §, 5 kap 2 a §, 7 kap 10 §, 10 kap 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 kap 12 a §, 5 kap 2 a §, 7 kap 10 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:50, bet. 2003/04:SfU11, rskr. 2003/04:214, EGTL187/2001 s45
CELEX-nr: 32001L0051
Ändring, SFS 2004:515
Rubrik: Lag (2004:515) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:113, bet. 2003/04:SfU18, rskr. 2003/04:253
Ändring, SFS 2005:302
Rubrik: Lag (2005:302) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 10 kap 6 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:432
Rubrik: Lag (2005:432) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 11 kap 1 b §; ny 11 kap 1 c §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:136, bet. 2004/05:LU26, rskr. 2004/05:269
Ändring, SFS 2005:716
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2005:762
Rubrik: Lag (2005:762) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 b §, 6 kap 9 §, 7 kap 3, 11, 15, 17 §§, 8 kap 8, 10 §§, 11 kap 8 §
Ikraft: 2005-11-15 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2005/06:SfU5, rskr. 2005/06:10