Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:526 · Visa fulltext
Förordning (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Upphävd: 1994-01-01
Ändring, SFS 1990:729
Rubrik: Förordning (1990:729) om ändring i förordningen (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning
Omfattning: nuvarande 16-19 §§ betecknas 18-21 §§; ändr. de nya 19, 21 §§; nya 16, 17 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:1331
Rubrik: Förordning (1990:1331) om ändring i förordningen (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 9, 12-21 §§, 2 p övergångsbest.
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:92
Rubrik: Förordning (1991:92) om ändring i förordningen (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning
Omfattning: nya 22-25 §§, rubr. närmast före 22 §; omtryck
Ikraft: 1991-04-01
Ändring, SFS 1992:469
Rubrik: Förordning (1992:469) om ändring i förordningen (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1993:1065
Omfattning: upph.