Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:41 · Visa fulltext
Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1989-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:18, 1988/89:KrU9, rskr 1988/89:97
Ändring, SFS 1989:494
Rubrik: Lag (1989:494) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:129, 1988/89:KrU21, rskr 1988/89:311
Ändring, SFS 1990:475
Rubrik: Lag (1990:475) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.10), 1989/90:KrU25, rskr 1989/90:274
Ändring, SFS 1991:1068
Rubrik: Lag (1991:1068) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:149, 1990/91:KU39, rskr 1990/91:370
Ändring, SFS 1991:1069
Rubrik: Lag (1991:1069) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:149, 1990/91:KU39, rskr 1990/91:370
Ändring, SFS 1992:645
Rubrik: Lag (1992:645) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:826
Rubrik: Lag (1992:826) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7, 29 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:140, 1991/92:KrU28, rskr 1991792:329
Ändring, SFS 1993:827
Rubrik: Lag (1993:827) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:100 (bil. 12), bet. 1992/93:KrU27, rskr. 1992/93:376
Ändring, SFS 1995:596
Rubrik: Lag (1995:596) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:100 bil.12 s.140, bet. 1994/95:KrU26, rskr. 1994/95:367
Ändring, SFS 1995:1716
Rubrik: Lag (1995:1716) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 6, 21 §§
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:852
Rubrik: Lag (1996:852) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7, 8, 22 §§
Ikraft: 1996-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1996:1411
Rubrik: Lag (1996:1411) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.17, bet. 1996/97:KrU3, rskr. 1996/97:82
Ändring, SFS 1997:535
Rubrik: Lag (1997:535) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:1164
Rubrik: Lag (1997:1164) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 11, 23, 24, 29 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:165, 1997/98:1 utg.omr. 17, bet. 1997/98:KrU2, 1997/98:KrU1, rskr. 1997/98:26, 1997/98:97
Ändring, SFS 1998:1711
Rubrik: Lag (1998:1711) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 17, bet. 1998/99:KrU1, rskr. 1998/99:55
Ändring, SFS 1999:1345
Rubrik: Lag (1999:1345) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 17, bet. 1999/2000:KrU1, rskr. 1999/2000:87
Ändring, SFS 2000:1187
Rubrik: Lag (2000:1187) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59
Ändring, SFS 2001:610
Rubrik: Lag (2001:610) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:94, bet. 2000/01:KrU8, rskr. 2000/01:268
Ändring, SFS 2002:1095
Rubrik: Lag (2002:1095) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57
Ändring, SFS 2003:1118
Rubrik: Lag (2003:1118) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87
Ändring, SFS 2004:1259
Rubrik: Lag (2004:1259) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97
Ändring, SFS 2005:537
Rubrik: Lag (2005:537) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: upph. 4 §; ändr 5 §
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:155, bet. 2004/05:KU16, rskr. 2004/05:294
Ändring, SFS 2005:1091
Rubrik: Lag (2005:1091) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85
Ändring, SFS 2006:798
Rubrik: Lag (2006:798) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: upph. 24 §, rubr. närmast före 24 §; nuvarande 1, 2, §§ betecknas 2 a 2 b §§; ändr. författningsrubr., 2 a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 §§, rubr. närmast före 1 § sätts närmast före 2 a §; nya 1, 2, §§, rubr. närmast före 1, 2 §§
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:112, bet. 2005/06:KrU28, rskr. 2005/06:323
Ändring, SFS 2006:1442
Rubrik: Lag (2006:1442) om ändring i lagen (2006:798) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 1 § i 2006:798
Förarbeten: Prop. 2006/07:16, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37
Ändring, SFS 2007:1279
Rubrik: Lag (2007:1279) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41
Ändring, SFS 2007:1332
Rubrik: Lag (2007:1332) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio- och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59
Ändring, SFS 2008:1255
Rubrik: Lag (2008:1255) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92
Ändring, SFS 2009:802
Rubrik: Lag (2009:802) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1235
Rubrik: Lag (2009:1235) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: upph. 2 b §; ändr. 1, 2 a, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 23 §§, rubr. närmast före 7, 23 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61
Ändring, SFS 2010:724
Rubrik: Lag (2010:724) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2011:1559
Rubrik: Lag (2011:1559) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74
Ändring, SFS 2015:392
Rubrik: Lag (2015:392) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ändring, SFS 2017:111
Rubrik: Lag (2017:111) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83
Ändring, SFS 2017:1266
Rubrik: Lag (2017:1266) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr.2017/18:91