Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:186 · Visa fulltext
Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Förs. 1988/89:23, 1988/89:KU35, rskr 1988/89:210
Ändring, SFS 1994:1068
Rubrik: Lag (1994:1068) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU48, rskr. 1993/94:407
Ändring, SFS 1998:1411
Rubrik: Lag (1998:1411) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, 1998/99:KU2, rskr. 1997/98:147, 1998/99:6
Ändring, SFS 2000:428
Rubrik: Lag (2000:428) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2002:1031
Rubrik: Lag (2002:1031) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:185
Rubrik: Lag (2003:185) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU15, rskr. 2002/03:130
Ändring, SFS 2003:356
Rubrik: Lag (2003:356) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197
Ändring, SFS 2004:1322
Rubrik: Lag (2004:1322) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Framst. 2003/04:RS1, bet. 2004/05:KU5, rskr. 2004/05:67
Ändring, SFS 2006:995
Rubrik: Lag (2006:995) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS4, bet. 2005/06:KU33, rskr. 2005/06:379
Ändring, SFS 2009:177
Rubrik: Lag (2009:177) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:KU14, rskr. 2008/09:180
Ändring, SFS 2009:681
Rubrik: Lag (2009:681) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2009-07-14
Förarbeten: Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286
Ändring, SFS 2009:1586
Rubrik: Lag (2009:1586) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS1, bet. 2009/10:KU12, rskr. 2009/10:118
Ändring, SFS 2010:1504
Rubrik: Lag (2010:1504) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2011:748
Rubrik: Lag (2011:748) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. i författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264
Ändring, SFS 2012:886
Rubrik: Lag (2012:886) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 4, 7 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63
Ändring, SFS 2013:355
Rubrik: Lag (2013:355) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS3, bet. 2012/13:KU24, rskr. 2012/13:218
Ändring, SFS 2014:803
Rubrik: Lag (2014:803) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Ändring, SFS 2016:1111
Rubrik: Lag (2016:1111) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36
Ändring, SFS 2018:680
Rubrik: Lag (2018:680) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ändring, SFS 2020:106
Rubrik: Lag (2020:106) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161