Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:247 · Visa fulltext
Förordning (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1988-06-01
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1990:422
Rubrik: Förordning (1990:422) om ändring i förordningen (1988:247) med instruktion för statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:1436
Rubrik: Förordning (1991:1436) om ändring i förordningen (1988:247) med instruktion för statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1994:151
Rubrik: Förordning (1994:151) om ändring i förordningen (19 88:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:494
Rubrik: Förordning (1996:494) om ändring i förordningen (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1997:130
Rubrik: Förordning (1997:247) om ändring i förordningen (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1092
Rubrik: Förordning (1998:1092) om ändring i förordningen (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:441
Rubrik: Förordning (2000:441) om ändring i förordningen (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Omfattning: ändr. 1, 13 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2007:833
Omfattning: upph.