Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:15 · Visa fulltext
Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laservarnare
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1988-04-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:49, TU 1987/88:6, rskr 1987/88:90
Ändring, SFS 1994:295
Rubrik: Lag (1994:295) om ändring i lagen (1988:15) om förbud mot radarvarnare
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:102, bet. 1993/94:TU18, rskr. 1993/94:200
Ändring, SFS 1998:1622
Rubrik: Lag (1998:1622) om ändring i lagen (1988:15) om förbud mot radar- och laservarnare
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, 1998/99:TU2, rskr. 1997/98:260, 1998/99:29, EGTL204/98 s37
CELEX-nr: 398L0034