Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1473 · Visa fulltext
Lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål
Departement: Justitiedepartementet Å
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:5, 1988/89:SoU9, rskr 1988/89:54
Ändring, SFS 2004:179
Rubrik: Lag (2004:179) om ändring i lagen (1988:1473) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178