Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1188 · Visa fulltext
Kulturmiljöförordning (1988:1188)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1991:475
Rubrik: Förordning (1991:475) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: upph. 10 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1612
Rubrik: Förordning (1991:1612) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1994:1524
Rubrik: Förordning (1994:1524) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: nuvarande 31 § betecknas 33 §, nuvarande rubr. närmast före 31 § sätts närmast före 33 §; ändr. rubr. närmast före 23 §; nya 23 a, 31, 32 §§, rubr. närmast före 31 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
CELEX-nr: 392L0092 393l0007
Ändring, SFS 1995:561
Rubrik: Förordning (1995:561) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 20, 21 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1448
Rubrik: Förordning (1995:1448) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:303
Rubrik: Förordning (1997:303) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 7 §; ny 10 §
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 1997:1165
Rubrik: Förordning (1997:1165) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
Ändring, SFS 1998:459
Rubrik: Förordning (1998:459) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1999:565
Rubrik: Förordning (1999:565) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 23, 23 a, 25, 27 §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1, utg.omr. 17, bet. 1998/99:KrU1, rskr. 1998/99:55
Ändring, SFS 1999:881
Rubrik: Förordning (1999:881) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: upph. 20 §; ändr. 18, 21 §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:337
Rubrik: Förordning (2000:337) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: upph. 23 a §; nuvarande 30, 31, 32, 33 §§ betecknas 33, 34, 35, 36 §§, rubr. närmast före 31 § sätts närmast före 33 §; ändr. 4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:9
Rubrik: Förordning (2001:9) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: upph. 9 §
Ikraft: 2001-03-01
Ändring, SFS 2002:18
Rubrik: Förordning (2002:18) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: upph. rubr. närmast före 33 §; ändr. rubr närmast före 34, 36 §§; ny 35 a §
Ikraft: 2002-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:645
Rubrik: Förordning (2002:645) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2002-08-01
Ändring, SFS 2002:970
Rubrik: Förordning (2002:970) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ny 9 §
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2011:1066
Rubrik: Förordning (2011:1066) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: upph. 24, 25 §§; ändr. 23, 28, 35 a §§; ny 35 b §, bil.
Ikraft: 2011-12-01
Ändring, SFS 2013:554
Rubrik: Förordning (2013:554) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr.,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 §§, bil.; ny 17 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: EUTL39/2009 s1, EUTL324/2012 s1
CELEX-nr: 32009R0116, 32012R1081
Ändring, SFS 2014:1231
Rubrik: Förordning (2014:1231) om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:853
Rubrik: Förordning (2015:853) om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)
Omfattning: upph. 35 a §; ändr. 35 §; ny 35 c §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: direktiv 2014/60/EU
Ändring, SFS 2017:561
Rubrik: Förordning (2017:561) om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)
Omfattning: ändr. 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35 c §§, bil.; nya 18 a, 23 a §
Ikraft: 2017-08-01
Ändring, SFS 2017:1083
Rubrik: Förordning (2017:1083) om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)
Omfattning: ändr. 1, 8 §§; nya 10 a, 10 b §§, rubr. närmast före 10 a
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:600
Rubrik: Förordning (2019:600) om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)
Omfattning: ändr. 27, 28, 29, 30, 31 §§
Ikraft: 2019-12-01