Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1094 · Visa fulltext
Förordning (1988:1094) med instruktion för Statens handikappråd
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1989-01-01
Upphävd: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:949
Omfattning: upph.