Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:205 · Visa fulltext
Lag (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1988-06-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:69, KU 1987/88:38, rskr 1987/88:189
Upphävd: 2006-07-01
Ändring, SFS 1988:560
Rubrik: Lag (1988:560) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:154, UU 1987/88:30, rskr 1987/88:331
Ändring, SFS 1991:342
Rubrik: Lag (1991:342) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:97, 1990/91:UU13, rskr 1990/91:227
Ändring, SFS 1991:1825
Rubrik: Lag (1991:1825) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 1, 3, 5 §§, ikrafttr.best.
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:176, 1991/92:KU12, rskr 1991/92:51
Ändring, SFS 1992:1606
Rubrik: Lag (1992:1606) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:174, 1992/93:126, bet. 1992/93:FiU6, rskr 1992/93:121
Ändring, SFS 1994:719
Rubrik: Lag (1994:719) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:176, bet. 1993/94:UU24, rskr. 1993/94:336
Ändring, SFS 1994:1759
Rubrik: Lag (1994:1759) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 5 §, ikrafttr.best.
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1994:2061
Omfattning: ikrafttr. av 1994:719
Ändring, SFS 1996:420
Rubrik: Lag (1996:420) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. ikrafttr.best.; ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:133, bet. 1995/96:KU25, rskr. 1995/96:234
Ändring, SFS 1998:398
Rubrik: Lag (1998:398) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:68, bet. 1997/98:UU19, rskr. 1997/98:262
Ändring, SFS 2000:1065
Rubrik: Lag (2000:1065) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:9, bet. 2000/01:UU3, rskr. 2000/01:49
Ändring, SFS 2003:245
Rubrik: Lag (2003:245) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:62, bet. 2002/03:KU23, rskr. 2002/03:164
Ändring, SFS 2006:304
Omfattning: upph.