Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1229 · Visa fulltext
Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m.
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Upphävd: 2014-01-01
Ändring, SFS 1995:982
Rubrik: Förordning (1995:982) om ändring i förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m.
Omfattning: nya 16 §, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 1995-08-01
Ändring, SFS 1997:1166
Rubrik: Förordning (1997:1166) om ändring i förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
Ändring, SFS 2006:18
Rubrik: Förordning (2006:18) om ändring i förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2011:359
Rubrik: Förordning (2011:359) om ändring i förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2013:558
Omfattning: upph.