Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:938 · Visa fulltext
Nationalparksförordning (1987:938)
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:1133
Rubrik: Förordning (1988:1133) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 8, 12
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:85, JoU 1987/88:23, rskr 1987/88:373
Ändring, SFS 1991:104
Rubrik: Förordning (1991:104) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; nya bil. 21, 22
Ikraft: 1991-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:31, 1990/91:JoU14, rskr 1990/91:71
Ändring, SFS 1991:1163
Rubrik: Förordning (1991:1163) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§; ny 7 a §
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:453
Rubrik: Förordning (1993:453) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 23
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:105, bet. 1992/93:JoU22, rskr. 1992/93:332
Ändring, SFS 1994:552
Rubrik: Förordning (1994:552) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1 §, bil. 13
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:164, bet. 1993/94:JoU20, rskr. 1993/94:300
Ändring, SFS 1994:1460
Rubrik: Förordning (1994:1460) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 24
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:254, bet. 1994/95:JoU3, rskr. 1994/95:4
Ändring, SFS 1995:1270
Rubrik: Förordning (1995:1270) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 25
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:162, bet. 1995/96:JoU1, rskr. 1995/96:10
Ändring, SFS 1997:715
Rubrik: Förordning (1997:715) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1997-11-01
Ändring, SFS 1998:1026
Rubrik: Förordning (1998:1026) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 26
Ikraft: 1998-09-09
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:91, bet. 1997/98:JoU28, rskr. 1997/98:210
Ändring, SFS 1998:1253
Rubrik: Förordning (1998:1253) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: upph. 6, 7 a §§; ändr. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:213
Rubrik: Förordning (2001:213) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 27
Ikraft: 2001-06-08
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:82, bet. 2000/01:MJU17, rskr. 2000/01:204
Ändring, SFS 2002:679
Rubrik: Förordning (2002:679) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 28
Ikraft: 2002-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:116, bet. 2001/02:MJU19, rskr. 2001/02:218
Ändring, SFS 2004:642
Rubrik: Förordning (2004:642) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2004-08-01
Ändring, SFS 2006:291
Rubrik: Förordning (2006:291) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:729
Rubrik: Förordning (2009:729) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, bil. 19; ny bil. 29
Ikraft: 2009-09-01
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:98, bet. 2008/09:MJU19, rskr. 2008/09:196
Ändring, SFS 2011:15
Rubrik: Förordning (2011:15) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ny 6 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:622
Rubrik: Förordning (2011:622) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: nuvarande 6, 7, 9, 10 §§ betecknas 10, 11, 12, 13 §§; ändr. 4, 5, 8 §§, den nya 13 §; nya 6, 7, 9 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:690
Rubrik: Förordning (2011:690) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1 §, bil. 10
Ikraft: 2011-07-12
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:69, bet. 2010/11:MJU26, rskr. 2010/11:258
Ändring, SFS 2011:841
Rubrik: Förordning (2011:841) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2017:268
Rubrik: Förordning (2017:268) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. bil. 18, 21
Ikraft: 2017-05-04
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:96, bet. 2016/17:MJU16, rskr. 2016/17:181, prop. 2016/17:97, bet. 2016/17:MJU17, rskr. 2016/17:182
Ändring, SFS 2018:312
Rubrik: Förordning (2018:312) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§; ny 3 a §, bil. 30
Ikraft: 2018-05-15
Ändring, SFS 2020:633
Rubrik: Förordning (2020:633) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2020-08-01