Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:668 · Visa fulltext
Lag (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:7, LU 1986/87:20, rskr 1986/87:172
Upphävd: 2018-07-01
Ändring, SFS 1987:688
Rubrik: Lag (1987:688) om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1991:745
Rubrik: Lag (1991:745) om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:160, 1990/91:AU24, rskr 1990/91:306
Ändring, SFS 2016:109
Rubrik: Lag (2016:109) om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2018:673
Omfattning: upph.