Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:588 · Visa fulltext
Lag (1987:588) om träfiberråvara
Departement: Industridepartementet
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:105, NU 1986/87:40, rskr 1986/87:353
Upphävd: 1993-07-01 genom SFS 1991:1759 (se överg.best).
Ändring, SFS 1991:1759
Rubrik: Lag (1991:1759) om ändring i lagen (1987:588) om träfiberråvara
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4, 10 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:183, 1991/92:NU6, rskr 1991/92:29