Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:586 · Visa fulltext
Bilavgasförordning (1987:586)
Departement: Miljö- och naturresursdepartementet
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:56, JoU 1986/87:7, rskr 1986/87:106
Upphävd: 1992-01-01
Ändring, SFS 1988:1062
Rubrik: Förordning (1988:1062) om ändring i bilavgas- förordningen (1987:586)
Omfattning: ändr. 18 §, rubr. närmast före 22 §; nya 18 a, 24 §§
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:318
Rubrik: Förordning (1989:318) om ändring i bilavgas- förordningen (1987:586)
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 12, 16 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:143
Rubrik: Förordning (1990:143) om ändring i bilavgas- förordningen (1987:586)
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:108
Rubrik: Förordning (1991:108) om ändring i bilavgas- förordningen (1987:586)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1991-04-01
Ändring, SFS 1991:1166
Rubrik: Förordning (1991:1166) om ändring i bilavgas- förordningen (1987:586)
Omfattning: ändr. 2, 6, 7, 8, 11, 16 §§
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1481
Omfattning: upph.