Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1101 · Visa fulltext
Personalföreträdarförordning (1987:1101)
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:99, KU 1986/87:29, rskr 1986/87:226 Regeringens förordningsmotiv 1987:5
Ändring, SFS 1988:383
Rubrik: Förordning (1988:383) om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:399
Rubrik: Förordning (1989:399) om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)
Omfattning: ändr. 1, 15, 16 §§; omtryck
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1995:1323
Rubrik: Förordning (1995:1323) om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 2003:476
Rubrik: Förordning (2003:476) om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)
Omfattning: upph. 16 §, ändr. 17 §
Ikraft: 2003-09-01
Ändring, SFS 2007:744
Rubrik: Förordning (2007:744) om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 11, 14, 15 §§; omtryck
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2018:951
Rubrik: Förordning (2018:951) om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2018-07-01