Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:24 · Visa fulltext
Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1987-03-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:51, TU 1986/87:10, rskr 1986/87:105
Ändring, SFS 1989:482
Rubrik: Lag (1989:482) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:101, 1988/89:TU22, rskr 1988/89:307
Ändring, SFS 1991:717
Rubrik: Lag (1991:717) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:90, 1990/91:TU30, rskr 1990/91:345
Ändring, SFS 1998:502
Rubrik: Lag (1998:502) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192
Ändring, SFS 1999:337
Rubrik: Lag (1999:337) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning
Omfattning: ändr. författningsrubr.; nya 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:91, bet. 1998/99:TU13, rskr. 1998/99:214
Ändring, SFS 2004:1168
Rubrik: Lag (2004:1168) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
Omfattning: upph. 8 §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63
Ändring, SFS 2012:213
Rubrik: Lag (2012:213) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2014:724
Rubrik: Lag (2014:724) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262