Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:796 · Visa fulltext
Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:123, LU 1986/87:4, rskr 1986/87:6
Ändring, SFS 1998:1574
Rubrik: Lag (1998:1574) om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:168, bet. 1998/99:LU2, rskr. 1998/99:21
Ändring, SFS 2003:161
Rubrik: Lag (2003:161) om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
Omfattning: nuvarande 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 2, 3 §§, nya 5, 8 §§, rubr. närmast före 2 §, rubr. närmast före 4, 7 §§ sätts närmast före nya 5, 8 §§; nya 4 §, rubr. närmast före 4 §; omtryck
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:17, bet. 2002/03:LU11, rskr. 2002/03:112