Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:674 · Visa fulltext
Förordning (1986:674) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1986-08-01 överg.best.
Upphävd: 1993-07-01
Ändring, SFS 1987:1095
Rubrik: Förordning (1987:1095) om ändring i förordningen (1986:674) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1990:558
Rubrik: Förordning (1990:558) om ändring i förordningen (1986:674) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
Omfattning: ändr. 2-5, 7, 9-11, 14-18 §§
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:1308
Rubrik: Förordning (1991:1308) om ändring i förordningen (1986:674) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:1752
Omfattning: upph.