Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:172 · Visa fulltext
Förordning (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:172
Rubrik: Förordning (2002:172) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2004:1114
Rubrik: Förordning (2004:1114) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.
Omfattning: ändr. 2, 15, 20, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:145
Rubrik: Förordning (2005:145) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.
Omfattning: ändr. 22, 26, 33, 34 §§, rubr. närmast före 33 §
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2005:389
Rubrik: Förordning (2005:389) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.
Omfattning: ändr. 32 §, rubr. närmast före 32 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: EUTL138/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0785
Ändring, SFS 2008:1151
Rubrik: Förordning (2008:1151) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartsregistret m.m.
Omfattning: ändr. 2, 15, 20, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:775
Rubrik: Förordning (2010:775) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.
Omfattning: upph. 8, 13, 18, 19, 30, 31 §§, rubr. närmast före 30 §; ändr. 1, 7, 8, 9, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 38 §§
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2015:877
Rubrik: Förordning (2015:877) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-04-01