Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:116 · Visa fulltext
Förordning (1986:116) med provisoriska föreskrifter om uppdragsutbildning i anslutning till gymnasieskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1986-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:195, UbU 1985/86:4, rskr 1985/86:16
Tidsbegränsad: 1987-07-01