Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:568 · Visa fulltext
Lag (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:176, SoU 1984/85:27, rskr 1984/85:386
Upphävd: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1192
Rubrik: Lag (1986:1192) om ändring i lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1988:1276
Rubrik: Lag (1988:1276) om ändring i lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
Omfattning: ändr. 6, 11 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1990:494
Rubrik: Lag (1990:494) om ändring i lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
Omfattning: ändr. 12 §; ny 12 a §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:132, 1989/90:SoU25, rskr 1989/90:315
Ändring, SFS 1991:906
Rubrik: Lag (1991:906) om ändring i lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
Omfattning: upph. 15 §; ändr. 14 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Ändring, SFS 1991:1670
Rubrik: Lag (1991:1670) om ändring i lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 20 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1993:388
Omfattning: upph.