Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:326 · Visa fulltext
Förordning (1985:326) om bidrag till företagshälsovård
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:89, SoU 1984/85:13, rskr 1984/85:172
Upphävd: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1400
Rubrik: Förordning (1990:1400) om ändring i förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:1260
Rubrik: Förordning (1991:1260) om ändring i förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 3, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 19 §§, rubr. närmast 18 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:140, 1990/91:AU22, rskr 1990/91:302
Ändring, SFS 1992:1052
Rubrik: Förordning (1992:1052) om upphävande av förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård
Omfattning: upph.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 (bil.11), bet. 1991/92:AU12, rskr 1991/92:251