Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:125 · Visa fulltext
Tandvårdslag (1985:125)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:79, SoU 1984/85:12, rskr 1984/85:143
Ändring, SFS 1986:1410
Rubrik: Lag (1986:1410) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:60, SoU 1986/87:12, rskr 1986/87:85
Ändring, SFS 1991:905
Rubrik: Lag (1991:905) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Ändring, SFS 1991:949
Rubrik: Lag (1991:949) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:138, 1990/91:SoU18, rskr 1990/91:364
Ändring, SFS 1991:1950
Rubrik: Lag (1991:1950) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:61, 1991/92:SoU11, rskr 1991/92:84
Ändring, SFS 1992:1383
Rubrik: Lag (1992:1383) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:43, bet. 1992/93:SoU9, rskr 1992/93:105
Ändring, SFS 1992:1421
Rubrik: Lag (1992:1421) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:743
Rubrik: Lag (1994:743) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §; nya 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SfU20, rskr. 1993/94:370
Ändring, SFS 1994:862
Rubrik: Lag (1994:862) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:145, bet. 1993/94:SoU24, rskr. 1993/94:409
Ändring, SFS 1994:1751
Rubrik: Lag (1994:1751) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95:SfU8, rskr. 1994/95:119
Ändring, SFS 1995:842
Rubrik: Lag (1995:842) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ändring, SFS 1996:788
Rubrik: Lag (1996:788) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 16, 17 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 4 a §, rubr. närmast efter 15 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Ändring, SFS 1997:995
Rubrik: Lag (1997:995) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1998:539
Rubrik: Lag (1998:539) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Ändring, SFS 1998:554
Rubrik: Lag (1998:554) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 4, 8, 15 a §§; ny 8 a §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25, rskr. 1997/98:289
Ändring, SFS 2002:219
Rubrik: Lag (2002:219) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 4, 15 a §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:51, bet. 2001/02:SoU14, rskr. 2001/02:206
Ändring, SFS 2003:195
Rubrik: Lag (2003:195) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Ändring, SFS 2003:414
Rubrik: Lag (2003:414) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:1209
Rubrik: Lag (2003:1209) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 8 a §; ny 15 b §, rubr. närmast före 15 b §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, utg.omr. 9, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84
Ändring, SFS 2004:814
Rubrik: Lag (2004:814) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 4, 15 a §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2006:175
Rubrik: Lag (2006:175) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Ändring, SFS 2006:193
Rubrik: Lag (2006:193) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178
Ändring, SFS 2008:149
Rubrik: Lag (2008:149) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 3, 4, 15 a §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145
Ändring, SFS 2008:346
Rubrik: Lag (2008:346) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199
Ändring, SFS 2010:246
Rubrik: Lag (2010:246) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 2010-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Ändring, SFS 2010:663
Rubrik: Lag (2010:663) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §; ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:1234
Rubrik: Lag (2010:1234) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1315
Rubrik: Lag (2010:1315) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EUTL149/1971 s2
CELEX-nr: 32004R0883, 31971R1408
Ändring, SFS 2011:1188
Rubrik: Lag (2011:1188) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 18 §; ändr. 4, 8 a, 17 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU5, rskr. 2011/12:47
Ändring, SFS 2013:409
Rubrik: Lag (2013:409) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230
Ändring, SFS 2013:1143
Rubrik: Lag (2013:1143) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ny 13 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SOU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2014:575
Rubrik: Lag (2014:575) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Ändring, SFS 2014:823
Rubrik: Lag (2014:823) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 3 §; nya 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, rskr. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ändring, SFS 2016:656
Rubrik: Lag (2016:656) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: nya 3 c, 4 b §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:139, bet. 2015/16:SoU14, rskr. 2015/16:258, direktiv 2011/24/EU
Ändring, SFS 2016:1299
Rubrik: Lag (2016:1299) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Ändring, SFS 2016:1300
Rubrik: Lag (2016:1300) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Ändring, SFS 2016:1301
Rubrik: Lag (2016:1301) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Ändring, SFS 2017:34
Rubrik: Lag (2017:34) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 8 a, 15 a §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:733
Rubrik: Lag (2017:733) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Ändring, SFS 2018:685
Rubrik: Lag (2018:685) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2019:860
Rubrik: Lag (2019:860) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5, 5 a, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 13, 15 a, 15 b §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48