Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:1101 · Visa fulltext
Lag (1985:1101) om införande av skollagen (1985:1100)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:10, UbU 1985/86:6, rskr 1985/86:39
Upphävd: 2010-08-01
Ändring, SFS 1986:342
Rubrik: Lag (1986:342) om ändring i lagen (1985:1101) om införande av skollagen (1985:1100)
Omfattning: nya 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:117, UbU 1985/86:30, rskr 1985/86:273
Ändring, SFS 1991:1685
Rubrik: Lag (1991:1685) om ändring i lagen (1985:1101) om införande av skollagen (1985:1100)
Omfattning: upph. 5 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 2010:801
Omfattning: upph.