Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:1075 · Visa fulltext
Lag (1985:1075) om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m.
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TP
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:25 (bil. 3 s. 15), TU 1985/86:5, rskr 1985/86:26