Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:936 · Visa fulltext
Förordning (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:100 (bil. 15), AU 1978/79:22, rskr 1978/79:230
Ändring, SFS 1986:338
Rubrik: Förordning (1986:338) om fortsatt giltighet av förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1987:879
Rubrik: Förordning (1987:879) om ändring i förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1987-10-15
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 (bil.12), SfU 1986/87:15, rskr 1986/87:224
Ändring, SFS 1989:550
Rubrik: Förordning (1989:550) om ändring i förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:397
Rubrik: Förordning (2000:397) om ändring i förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige
Omfattning: ändr. 1, 5, 6 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2006:116
Rubrik: Förordning (2006:116) om ändring i förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-03-31 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1161
Rubrik: Förordning (2009:1161) om ändring i förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01