Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:852 · Visa fulltext
Lag (1984:852) om lagerskatt på viss bensin
Departement: Finansdepartementet S6
Ikraft: 1984-12-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:45, SkU 1984/85:14, rskr 1984/85:28
Upphävd: 1994-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:103
Omfattning: upph.