Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:626 · Visa fulltext
Förordning (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för skolledare, biträdande skolledare och lärare i kommunal utbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr. prop. 1983/84:42, AU 1983/84:10, rskr 1983/84:103
Upphävd: 1991-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:403
Rubrik: Förordning (1986:403) om ändring i förordningen (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för skol- ledare, biträdande skolle- dare och lärare i kommunal utbildning
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:731
Rubrik: Förordning (1986:731) om ändring i förordningen (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghets- åtgärder för skolledare, biträ- dande skolledare och lärare i kommunal utbildning
Omfattning: ändr. 1, 6, 14 §§; nya 4 a, 10 a §§
Ikraft: 1986-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:731
Rubrik: Förordning (1987:731) om ändring i förordningen (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghets- åtgärder för skolledare, biträ- dande skolledare och lärare i kommunal utbildning
Omfattning: ändr. 1, 5, 7, 8, 11, 15, 16 §§
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:158
Rubrik: Förordning (1988:158) om ändring i förordningen (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghets- åtgärder för skolledare, biträ- dande skolledare och lärare i kommunal utbildning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1127
Rubrik: Förordning (1991:1127) om upphävande av två för- ordningar om statsbidrag till kostnader för vissa trygghets- åtgärder för personal på skolområdet
Omfattning: upph.