Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:542 · Visa fulltext
Lag (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:179, SoU 1983/84:32, rskr 1983/84:376
Upphävd: 1999-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:407
Rubrik: Lag (1989:407) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m
Omfattning: ändr. 2, 5, 9 §§; ny 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:96, 1988/89:SoU23, rskr 1988/89:295
Ändring, SFS 1991:947
Rubrik: Lag (1991:947) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 2, 6, 9, 10 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:138, 1990/91:SoU18, rskr 1990/91:364
Ändring, SFS 1992:1562
Rubrik: Lag (1992:1562) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 5, 6, 9 §§; nya 3 a, 8 §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:83, bet. 1992/93:SoU8, rskr 1992/93:87
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 3 a, 5, 8 §§ i 1992:1562
Ändring, SFS 1994:861
Rubrik: Lag (1994:861) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 9 §§; ny 2 a §
Ikraft: 1994-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:145, bet. 1993/94:SoU24, rskr. 1993/94:409 och prop. 1993/94:149, bet. 1993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410
Ändring, SFS 1995:58
Rubrik: Lag (1995:58) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:841
Rubrik: Lag (1995:841) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ändring, SFS 1997:981
Rubrik: Lag (1997:981) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:5, bet. 1997/98:SoU8, rskr. 1997/98:53
Ändring, SFS 1998:532
Omfattning: upph.