Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:354 · Visa fulltext
Förordning (1984:354) om totalisatorvadhållning
Departement: Finansdepartementet O
Ikraft: 1984-07-01
Upphävd: 1997-08-01
Ändring, SFS 1997:631
Rubrik: Förordning (1997:631) om upphävande av vissa författningar angående statlig administration och finansiering
Omfattning: upph.