Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:111 · Visa fulltext
Tjänstledighetsförordning (1984:111)
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1984-04-01
Ändring, SFS 1985:585
Rubrik: Förordning (1985:585) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: ändr. 1-5, 8, 13 §§; ny 15 §; omtryck
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:558
Rubrik: Förordning (1987:558) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; nya 10 a, 16 §§, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:84, AU 1986/87:17, rskr 1986/87:281
Ändring, SFS 1987:910
Rubrik: Förordning (1987:910) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1987-12-01
Förarbeten: Jfr AU 1986/87:2
Ändring, SFS 1988:1023
Rubrik: Förordning (1988:1023) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 2-4 §§; omtryck
Ikraft: 1988-11-01
Ändring, SFS 1989:680
Rubrik: Förordning (1989:680) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1989-09-01
Ändring, SFS 1990:74
Rubrik: Förordning (1990:74) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1990-04-01
Ändring, SFS 1991:369
Rubrik: Förordning (1991:369) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: upph. 3, 4, 13 §§, rubr. närmast före 3 §; ändr. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 a, 11, 12, 15, 16 §§; nya 7 a, 7 b, 10 b §§, rubr. närmast för 10 a, 10 b §§; omtryck
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1747
Rubrik: Förordning (1991:1747) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: ändr. 1, 2, 10 b §§; omtryck
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:1099
Rubrik: Förordning (1992:1099) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1994:978
Rubrik: Förordning (1994:978) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: ändr. 2, 8 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1996:41
Rubrik: Förordning (1996:41) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: ändr. 7 b, 10, 16 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1996-03-01
Ändring, SFS 1999:863
Rubrik: Förordning (1999:863) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: ändr. 2, 8, 10, 16 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1663
Rubrik: Förordning (2010:1663) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2017:1044
Rubrik: Förordning (2017:1044) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1615
Rubrik: Förordning (2018:1615) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1006
Rubrik: Förordning (2019:1006) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2020-01-01