Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:929 · Visa fulltext
Mönstringslag (1983:929)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:1, TU 1983/84:3, rskr 1983/84:22
Ändring, SFS 1984:827
Rubrik: Förordning (1984:827) om ikraftträdande av mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1988:55
Rubrik: Lag (1988:55) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:3, TU 1987/88:4, rskr 1987/88:42
Ändring, SFS 1989:993
Rubrik: Lag (1989:993) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 4, 28 §§
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:22, 1989/90:TU8, rskr 1989/90:63
Ändring, SFS 1994:1024
Rubrik: Lag (1994:1024) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1024
Ändring, SFS 1995:1086
Rubrik: Lag (1995:1086) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1996-05-30
Förarbeten: Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362
Ändring, SFS 1996:11
Omfattning: ikrafttr. av 1995:1086
Ändring, SFS 2002:455
Rubrik: Lag (2002:455) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2002-06-30
Förarbeten: Prop. 2001/02:108, bet. 2001/02:TU12, rskr. 2001/02:279, EGTL167/1999 s33
CELEX-nr: 31999L0063
Ändring, SFS 2003:371
Rubrik: Lag (2003:371) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2003-07-21
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191
Ändring, SFS 2007:94
Rubrik: Lag (2007:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:31, bet. 2006/07:TU5, rskr. 2006/07:110
Ändring, SFS 2008:1365
Rubrik: Lag (2008:1365) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 14, 20, 22, 24, 27 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2010:1559
Rubrik: Lag (2010:1559) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ny 31 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2012:94
Rubrik: Lag (2012:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2013-08-20
Förarbeten: Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133, EUTL124/2009 s1
CELEX-nr: 32009L0013
Ändring, SFS 2013:697
Rubrik: Förordning (2013:697) om ikraftträdande av lagen (2012:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:94
Ändring, SFS 2014:360
Rubrik: Lag (2014:360) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: nya 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2014-07-03
Förarbeten: Prop. 2013/14:132, bet. 2013/14:TU16, rskr. 2013/14:229, EUTL323/2008 s33, EUTL343/2012 s78
CELEX-nr: 32008L0106, 32012L0035
Ändring, SFS 2018:1087
Rubrik: Lag (2018:1087) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:166, bet. 2017/18:TU16, rskr. 2017/18:346