Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:688 · Visa fulltext
Förordning (1983:688) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor
Departement: Civildepartementet
Ikraft: 1983-10-01
Upphävd: 1989-01-01
Ändring, SFS 1984:107
Rubrik: Förordning (1984:107) om ändring i förordningen (1983:688) med instruktion för regeringskansliets för- valtningskontor
Omfattning: ändr. 1, 23 §§
Ikraft: 1984-04-01
Ändring, SFS 1985:739
Rubrik: Förordning (1985:739) om ändring i förordningen (1983:688) med instruktion för regeringskansliets för- valtningskontor
Omfattning: ändr. 3, 5, 8, 11, 13 §§; ny 11 a §; omtryck
Ikraft: 1985-10-01
Ändring, SFS 1986:962
Rubrik: Förordning (1986:962) om ändring i förordningen (1983:688) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor
Omfattning: upph. 18 §; ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:78
Rubrik: Förordning (1987:78) om ändring i förordningen (1983:688) med instruktion för regeringskansliets för- valtningskontor
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1987-04-01
Ändring, SFS 1987:118
Rubrik: Förordning (1987:118) om ändring i förordningen (1983:688) med instruktion för regeringskansliets för- valtningskontor
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1987-05-15
Ändring, SFS 1987:615
Rubrik: Förordning (1987:615) om ändring i förordningen (1983:688) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor
Omfattning: ändr. 3, 23 §§; omtryck
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:84, 1986/87:147, AU 1986/87:17, 1986/87:18, rskr 1986/87:281, 1986/87:327
Ändring, SFS 1988:1147
Omfattning: upph.