Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:616 · Visa fulltext
Hälsoskyddsförordning (1983:616)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Upphävd: 1999-01-01
Ändring, SFS 1987:175
Rubrik: Förordning (1987:175) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616)
Omfattning: ändr. 9-12 §§
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1989:71
Rubrik: Förordning (1989:71) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616)
Omfattning: ändr. 7, 13, 14, 17 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:269
Rubrik: Förordning (1990:269) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:985
Rubrik: Förordning (1990:985) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616)
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 17 §, rubr. närmast före 6 §; ny 9 a §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1990:1069
Rubrik: Förordning (1990:1069) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:1602
Rubrik: Förordning (1991:1602) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616)
Omfattning: ändr. 6, 7, 9, 9 a, 10, 15 §§, 3 p övergångsbest.
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1993:1185
Rubrik: Förordning (1993:1185) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616)
Omfattning: nya 9 b §, rubr. närmast före 9 b §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1993:1185
Ändring, SFS 1994:658
Rubrik: Förordning (1994:658) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:807
Rubrik: Förordning (1995:807) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616)
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1089
Rubrik: Förordning (1995:1089) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616)
Omfattning: nya 9 c §, rubr. närmast före 9 c §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: EGTL31/76 s1
CELEX-nr: 376L0160
Ändring, SFS 1995:1439
Rubrik: Förordning (1995:1439) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:118
Rubrik: Förordning (1998:118) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1998-05-01
Ändring, SFS 1998:899
Omfattning: upph.