Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:124 · Visa fulltext
Förordning (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1983-07-01
Upphävd: 2019-04-01
Ändring, SFS 1984:734
Rubrik: Förordning (1984:734) om ändring i förordningen (1983:124) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1984-10-01
Ändring, SFS 1988:486
Rubrik: Förordning (1988:486) om ändring i förordningen (1983:124) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1998:1563
Rubrik: Förordning (1998:1563) om ändring i förordningen (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2014:1214
Rubrik: Förordning (2014:1214) om ändring i förordningen (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:83
Omfattning: upph.