Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:948 · Visa fulltext
Lag (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång
Departement: Finansdepartementet BA 1
Förarbeten: Prop. 1981/82:228, SkU 1982/83:1, rskr 1982/83:7
Ändring, SFS 2010:1233
Rubrik: Lag (2010:1233) om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7