Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:755 · Visa fulltext
Förordning (1982:755) om utländska statsfartygs och statsluftfartygs tillträde till Sveriges territorium, m.m. (tillträdesförordning)
Departement: Försvarsdepartementet
Upphävd: 1992-05-01
Ändring, SFS 1988:483
Rubrik: Förordning (1988:483) om ändring i förordningen (1982:755) om utländska stats- fartygs och statsluftfartygs tillträde till Sveriges territorium, m.m (tillträdesförordning)
Omfattning: ändr. 14, 31, 32 §§
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:278
Rubrik: Förordning (1989:278) om ändring i förordningen (1982:755) om utländska stats- fartygs och statsluftfartygs tillträde till Sveriges territorium, m.m. (tillträdesförordning)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:554
Rubrik: Förordning (1989:554) om ändring i förordningen (1982:755) om utländska stats- fartygs och statsluftfartygs tillträde till Sveriges territorium, m.m. (tillträdesförordning)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1992:118
Omfattning: upph.