Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:608 · Visa fulltext
Förordning (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m.
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:97, UbU 1980/81:37, rskr 1980/81:385, prop. 1981/82:100 (bil. 12 p. D 11, 18), UbU 1981/82:17, 18, 23, rskr 1980/81:232, 252 Regeringens förordningsmotiv 1981:2
Upphävd: 1991-07-01
Ändring, SFS 1983:20
Rubrik: Förordning (1983:20) om ändring i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1983:416
Rubrik: Förordning (1983:416) om ändring i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4, 6-11, 23, 24 §§, rubr. närmast före 4, 9 §§; nya 3 a, 11 a-11 e §§, rubr. närmast före 11 a, 11 d §§; omtryck
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:100 (bil. 10 p. D 18, F 4), UbU 1982/83:21, 17, rskr 1982/83:311, 196
Ändring, SFS 1983:686
Rubrik: Förordning (1983:686) om ändring i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1983-08-01
Ändring, SFS 1984:77
Rubrik: Förordning (1984:77) om ändring i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1984:328
Rubrik: Förordning (1984:328) om ändring i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m.
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:122
Rubrik: Förordning (1985:122) om ändring i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1985-07-01
Ändring, SFS 1985:539
Rubrik: Förordning (1985:539) om ändring i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2-4, 6, 11 a, 11 b, 11 d, 11 e, 15, 20 §§
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 (bil. 10 p B 11), UbU 1984/85:16, rskr 1984/85:234
Ändring, SFS 1987:733
Rubrik: Förordning (1987:733) om ändring i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m
Omfattning: ändr. 4, 9, 10, 23, 24 §§
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:829
Rubrik: Förordning (1988:829) om ändring i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m.
Omfattning: ändr. 1-3, 11 a, 11 b, 11 d, 11 e, 13, 20 §§; nya 11 f, 11 g, rubr. närmast före 11 f §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:113, UbU 1987/88:33, rskr 1987/88:323
Ändring, SFS 1989:377
Rubrik: Förordning (1989:377) om ändring i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m.
Omfattning: ändr. 15, 20 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:4, 1988/89:UbU7, rskr 1988/89:95
Ändring, SFS 1989:771
Rubrik: Förordning (1989:771) om ändring i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m.
Omfattning: ändr. 3 a §; ny 15 a §
Ikraft: 1989-10-01
Ändring, SFS 1990:527
Rubrik: Förordning (1990:527) om ändring i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:1060
Omfattning: upph.