Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:513 · Visa fulltext
Lag (1982:513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m.
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Förarbeten: Prop. 1981/82:196, UU 1981/82:26, rskr 1981/82:345
Upphävd: 1988-07-01
Ändring, SFS 1983:149
Rubrik: Lag (1983:149) om ändring i lagen (1982:513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1983-04-21
Förarbeten: Prop. 1982/83:78, UU 1982/83:15, rskr 1982/83:156
Ändring, SFS 1988:558
Omfattning: upph.