Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1286 · Visa fulltext
Förordning (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:50 (bil. 5 s. 10), CU 1982/83:8, rskr 1982/83:112
Upphävd: 1992-08-01
Ändring, SFS 1988:308
Rubrik: Förordning (1988:308) om ändring i förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti
Omfattning: ändr. 2, 11, 15, 18, 21, 22 §§
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 (bil.13 s.26), BoU 1987/88:10, rskr 1987/88:232
Ändring, SFS 1989:584
Rubrik: Förordning (1989:584) om ändring i förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1992:916
Rubrik: Förordning (1992:916) om upphävande av förordningen (1982:1286) om statlig hyres- förlustgaranti
Omfattning: upph.