Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1185 · Visa fulltext
Lag (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto
Departement: Finansdepartementet S1
Förarbeten: Prop. 1982/83:50 bil.2, SkU 1982/83:15, rskr 1982/83:106
Upphävd: 1998-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:671
Rubrik: Lag (1983:671) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetal- ning på särskilt investe- ringskonto
Omfattning: ändr. 3, 6, 7, 11, 13, 14, 17-19 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:113, NU 1982/83:39, rskr 1982/83:376
Ändring, SFS 1983:985
Rubrik: Lag (1983:985) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetal- ning på särskilt investe- ringskonto
Omfattning: ändr. 1-3 §§
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:64, SkU 1983/84:14, rskr 1983/84:98
Ändring, SFS 1985:472
Rubrik: Lag (1985:472) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:140, NU 1984/85:33, rskr 1984/85:358
Ändring, SFS 1986:484
Rubrik: Lag (1986:484) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetal- ning på särskilt investe- ringskonto
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:150 (bil. 1), SkU 1985/86:50, rskr 1985/86:360
Ändring, SFS 1986:1339
Rubrik: Lag (1986:1339) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto
Omfattning: ändr. 3, 6, 14-16, 19 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:663
Rubrik: Lag (1987:663) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:42, SkU 1986/87:40, rskr 1986/87:357
Ändring, SFS 1990:389
Rubrik: Lag (1990:389) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 6, 14, 19 §§
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:686
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1991:2022
Rubrik: Lag (1991:2022) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto
Omfattning: ändr. 3, 6, 11, 13, 14, 19 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:25 (bil.11), 1991/92:NU13, rskr 1991/92:53