Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:801 · Visa fulltext
Förordning (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Departement: Utrikesdepartementet
Förarbeten: Jfr prop 1980/81:169, SkU 1980/81:53, rskr 1980/81:315
Ändring, SFS 1989:778
Rubrik: Förordning (1989:778) om ändring i förordningen (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1989-10-15 överg.best.
Ändring, SFS 1999:495
Rubrik: Förordning (1999:495) om ändring i förordningen (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999-07-01