Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:1284 · Visa fulltext
Förordning (1981:1284) om tillämpning av en konvention den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:152, SfU 1980/81:27, rskr 1980/81:373
Upphävd: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:823
Rubrik: Förordning (1984:823) om ändring i förordningen (1981:1284) om tillämpning av en konvention den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1984-11-28 överg.best.
Ändring, SFS 1990:544
Rubrik: Förordning (1990:544) om ändring i förordningen (1981:1284) om tillämpning av en konvention den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1154
Rubrik: Förordning (1991:1154) om ändring i förordningen (1981:1284) om tillämpning av en konvention den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1529
Omfattning: upph.