Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:1185 · Visa fulltext
Förordning (1981:1185) om utsökningsavgifter
Departement: Finansdepartementet S5
Upphävd: 1993-01-01
Ändring, SFS 1987:933
Rubrik: Förordning (1987:933) om ändring i förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1989:684
Rubrik: Förordning (1989:684) om ändring i förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989-10-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:150 (bil.6), 1988/89:LU37, rskr 1988/89:279
Ändring, SFS 1989:1004
Rubrik: Förordning (1989:1004) om ändring i förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1990-01-01
Ändring, SFS 1990:116
Rubrik: Förordning (1990:116) om ändring i förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 1990-05-01
Ändring, SFS 1991:706
Rubrik: Förordning (1991:706) om ändring i förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 (bil.9), 1990/91:LU18, rskr 1990/91:191
Ändring, SFS 1991:1011
Rubrik: Förordning (1991:1011) om ändring i förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1094
Omfattning: upph.