Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:657 · Visa fulltext
Sekretessförordning (1980:657)
Departement: Justitiedepartementet L6
Upphävd: 2009-06-30
Ändring, SFS 1980:1075
Rubrik: Förordning (1980:1075) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5 §, bil.
Ändring, SFS 1981:103
Rubrik: Förordning (1981:103) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§, bil.
Ändring, SFS 1981:269
Rubrik: Förordning (1981:269) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1981:689
Rubrik: Förordning (1981:689) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3, 6 §§, bil.
Ändring, SFS 1981:966
Rubrik: Förordning (1981:966) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ändring, SFS 1981:1339
Rubrik: Förordning (1981:1339) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5 §, bil.; omtryck
Ändring, SFS 1982:149
Rubrik: Förordning (1982:149) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ändring, SFS 1982:468
Rubrik: Förordning (1982:468) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§, bil.
Ändring, SFS 1982:786
Rubrik: Förordning (1982:786) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1982:1107
Rubrik: Förordning (1982:1107) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §, bil.; omtryck
Ändring, SFS 1983:281
Rubrik: Förordning (1983:281) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1983-06-01
Ändring, SFS 1983:561
Rubrik: Förordning (1983:561) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5 §, bil.
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1984:8
Rubrik: Förordning (1984:8) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-02-01
Ändring, SFS 1984:65
Rubrik: Förordning (1984:65) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-04-01
Ändring, SFS 1984:141
Rubrik: Förordning (1984:141) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-05-01
Ändring, SFS 1984:317
Rubrik: Förordning (1984:317) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1985:101
Rubrik: Förordning (1985:101) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1985-04-01
Ändring, SFS 1985:761
Rubrik: Förordning (1985:761) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1985-11-01
Ändring, SFS 1985:950
Rubrik: Förordning (1985:950) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.; omtryck
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1986:19
Rubrik: Förordning (1986:19) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1986-02-15
Ändring, SFS 1986:563
Rubrik: Förordning (1986:563) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1373
Rubrik: Förordning (1986:1373) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1986:1427
Rubrik: Förordning (1986:1427) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 1987-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:507
Rubrik: Förordning (1987:507) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1987:867
Rubrik: Förordning (1987:867) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1987-10-01
Ändring, SFS 1987:981
Rubrik: Förordning (1987:981) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1160
Rubrik: Förordning (1987:1160) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: nya 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:8
Rubrik: Förordning (1988:8) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.; omtryck
Ikraft: 1988-02-01
Ändring, SFS 1988:384
Rubrik: Förordning (1988:384) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1161
Rubrik: Förordning (1988:1161) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1988:1546
Rubrik: Förordning (1988:1546) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:386
Rubrik: Förordning (1989:386) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5 §, bil.
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:655
Rubrik: Förordning (1989:655) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1989-09-01
Ändring, SFS 1989:913
Rubrik: Förordning (1989:913) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5 §, bil.
Ikraft: 1990-01-01
Ändring, SFS 1990:40
Rubrik: Förordning (1990:40) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1990-04-01
Ändring, SFS 1990:412
Rubrik: Förordning (1990:412) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:883
Rubrik: Förordning (1990:883) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1990-08-15
Ändring, SFS 1990:944
Rubrik: Förordning (1990:944) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1990-10-15
Ändring, SFS 1990:1126
Rubrik: Förordning (1990:1126) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5, 7 §§, bil; omtryck
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:957
Rubrik: Förordning (1991:957) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 3, 5, 6 §§, bil.
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1756
Rubrik: Förordning (1991:1756) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1, 7 §§, bil.; omtryck
Ikraft: 1991-12-21 överg.best.
Ändring, SFS 1992:143
Rubrik: Förordning (1992:143) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1992-05-01
Ändring, SFS 1992:792
Rubrik: Förordning (1992:792) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5 §, bil.
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1023
Rubrik: Förordning (1992:1023) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1992-11-16
Ändring, SFS 1992:1037
Rubrik: Förordning (1992:1037) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992-12-01
Ändring, SFS 1992:1476
Rubrik: Förordning (1992:1476) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 3, 5, 6 §§, bil.
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:146
Rubrik: Förordning (1993:146) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993-04-01
Ändring, SFS 1993:216
Rubrik: Förordning (1993:216) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1993-05-01
Ändring, SFS 1993:824
Rubrik: Förordning (1993:824) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1431
Rubrik: Förordning (1993:1431) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:23
Rubrik: Förordning (1994:23) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 §§, bil.
Ikraft: 1994-03-01
Ändring, SFS 1994:1030
Rubrik: Förordning (1994:1030) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: nuvarande 1 a § betecknas 1 b §, rubr. närmast före 1 a § sätts närmast före 1 b §; ändr. 3, 5, 6 §§, bil.; nya 1 a, 1 c §§, rubr. närmast före 1 a, 1 c §§; omtryck
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1508
Rubrik: Förordning (1994:1508) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1994-12-19
Ändring, SFS 1994:2036
Rubrik: Förordningen (1994:2036) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 1 c, 3 §§, bil.
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1995:956
Rubrik: Förordning (1995:956) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 b, 1 c, 3, 5, 6 §§, bil.
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1033
Rubrik: Förordning (1995:1033) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1995-10-01
Ändring, SFS 1995:1461
Rubrik: Förordning (1995:1461) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 1 b, 5 §, bil.
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1635
Rubrik: Förordning (1995:1635) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1996-02-01
Ändring, SFS 1996:71
Rubrik: Förordning (1996:71) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:78
Rubrik: Förordning (1996:78) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996-03-01
Ändring, SFS 1996:708
Rubrik: Förordning (1996:708) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:823
Rubrik: Förordning (1996:823) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 5, 6 §§, bil.
Ikraft: 1996-08-15 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1028
Rubrik: Förordning (1996:1028) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 1996-11-15 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1089
Rubrik: Förordning (1996:1089) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 1996-12-15
Ändring, SFS 1996:1186
Rubrik: Förordning (1996:1186) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 5 §§
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:50
Rubrik: Förordning (1997:50) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§, bil.
Ikraft: 1997-03-15
Ändring, SFS 1997:86
Rubrik: Förordning (1997:86) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997-04-01
Ändring, SFS 1997:171
Rubrik: Förordning (1997:171) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 b §
Ikraft: 1997-06-01
Ändring, SFS 1997:345
Rubrik: Förordning (1997:345) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 1997:758
Rubrik: Förordning (1997:758) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997-11-20
Ändring, SFS 1997:1119
Rubrik: Förordning (1997:1119) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1997:1204
Rubrik: Förordning (1997:1204) om ändring i förordningen (1997:1119) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil. i 1997:1119
Ändring, SFS 1998:39
Rubrik: Förordning (1998:39) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-03-01
Ändring, SFS 1998:180
Rubrik: Förordning (1998:180) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-05-15 överg.best.
Ändring, SFS 1998:216
Rubrik: Förordning (1998:216) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-06-01
Ändring, SFS 1998:223
Rubrik: Förordning (1998:223) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-06-15 överg.best.
Ändring, SFS 1998:401
Rubrik: Förordning (1998:401) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:631
Rubrik: Förordning (1998:631) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 5 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:655
Rubrik: Förordning (1998:655) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-07-15
Ändring, SFS 1998:785
Rubrik: Förordning (1998:785) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1333
Rubrik: Förordning (1998:1333) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil; omtryck
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1448
Rubrik: Förordning (1998:1448) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 1 c, 3, 5 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1449
Rubrik: Förordning (1998:1449) om ändring i förordningen (1998:1333) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil. i 1998:1333
Ändring, SFS 1999:34
Rubrik: Förordning (1999:34) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-03-15
Ändring, SFS 1999:166
Rubrik: Förordning (1999:166) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-05-01
Ändring, SFS 1999:440
Rubrik: Förordning (1999:440) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 c, 5, 6 §§, bil.
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:493
Rubrik: Förordning (1999:493) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a , 5 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:663
Rubrik: Förordning (1999:663) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-08-01
Ändring, SFS 1999:909
Rubrik: Förordning (1999:909) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 b, 3, 5 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1163
Rubrik: Förordning (1999:1163) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2000-02-01
Ändring, SFS 2000:113
Rubrik: Förordning (2000:113) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2000-05-01
Ändring, SFS 2000:254
Rubrik: Förordning (2000:254) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-06-01
Ändring, SFS 2000:384
Rubrik: Förordning (2000:384) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 c, 5 §§, bil.
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL330/1998 s13, EGTL123/1998 s1
CELEX-nr: 31998L0081 31998L0008
Ändring, SFS 2000:385
Rubrik: Förordning (2000:385) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:496
Rubrik: Förordning (2000:496) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:497
Rubrik: Förordning (2000:497) om ändring i förordningen (2000:384) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5 § i 2000:384
Ändring, SFS 2000:621
Rubrik: Förordning (2000:621) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 c §, bil.
Ikraft: 2000-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:687
Rubrik: Förordning (2000:687) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-09-01
Ändring, SFS 2000:696
Rubrik: Förordning (2000:696) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2000-10-01
Ändring, SFS 2000:896
Rubrik: Förordning (2000:896) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 3, 5 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2000:1134
Rubrik: Förordning (2000:1134) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 6 §, bil.
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2000:1323
Rubrik: Förordning (2000:1323) om ändring i förordningen (2000:1134) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil. i 2000:1134
Ändring, SFS 2000:1453
Rubrik: Förordning (2000:1453) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-01-15
Ändring, SFS 2001:34
Rubrik: Förordning (2001:34) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 b §
Ikraft: 2001-03-15
Ändring, SFS 2001:131
Rubrik: Förordning (2001:131) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-05-01
Ändring, SFS 2001:220
Rubrik: Förordning (2001:220) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 1 c, 3 §§, bil.
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:592
Rubrik: Förordning (2001:592) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:672
Rubrik: Förordning (2001:672) om ändring i förordningen (2001:592) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:719
Rubrik: Förordning (2001:719) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 b §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:757
Rubrik: Förordning (2001:757) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-12-01
Ändring, SFS 2001:772
Rubrik: Förordning (2001:772) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-12-01
Ändring, SFS 2001:1258
Rubrik: Förordning (2001:1258) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 c, 3, 5 §§, bil.
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:71
Rubrik: Förordning (2002:71) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2002-03-15
Ändring, SFS 2002:617
Rubrik: Förordning (2002:617) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 3, 5 §§, bil.
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:711
Rubrik: Förordning (2002:711) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 1 b, 3, 5 §§, bil.
Ikraft: 2002-09-30
Ändring, SFS 2002:968
Rubrik: Förordning (2002:968) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:15
Rubrik: Förordning (2003:15) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2003-02-15
Förarbeten: EGTL106/2001 s1
CELEX-nr: 32001L0018
Ändring, SFS 2003:202
Rubrik: Förordning (2003:202) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-06-01
Ändring, SFS 2003:374
Rubrik: Förordning (2003:374) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 1 c, 3, 5 §§
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:569
Rubrik: Förordning (2003:569) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:876
Rubrik: Förordning (2003:876) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 3, 5, 6 §§, bil.
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:87
Rubrik: Förordning (2004:87) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 c §, bil.
Ikraft: 2004-04-01
Ändring, SFS 2004:550
Rubrik: Förordning (2004:550) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 1 b, 3 §§, bil.
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:673
Rubrik: Förordning (2004:673) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a §, bil.
Ikraft: 2004-08-01
Ändring, SFS 2004:710
Rubrik: Förordning (2004:710) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 1 c, 3 §§
Ikraft: 2004-10-01
Ändring, SFS 2004:1011
Rubrik: Förordning (2004:1011) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 3, 5 §§, bil.
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1208
Rubrik: Förordning (2004:1208) om ändring i förordningen (2004:1011) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil. i 2004:1011
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:51
Rubrik: Förordning (2005:51) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2005:350
Rubrik: Förordning (2005:350) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:671
Rubrik: Förordning (2005:671) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 b, 1 c, 3 §§
Ikraft: 2005-10-01
Ändring, SFS 2005:1112
Rubrik: Förordning (2005:1112) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§ bil.
Ikraft: 2006-01-15
Ändring, SFS 2006:169
Rubrik: Förordning (2006:169) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 1 c, 3 §§
Ikraft: 2006-04-15 överg.best.
Ändring, SFS 2006:483
Rubrik: Förordning (2006:483) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:624
Rubrik: Förordning (2006:624) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 1 c §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:889
Rubrik: Förordning (2006:889) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2006-07-15
Förarbeten: EGTL224/1990 s1, EGTL214/1993 s1, EUTL135/2003 s5, EUTL157/2006 s1
CELEX-nr: 31990R2377, 31993R2309, 32003R0953, 32006R0816
Ändring, SFS 2006:1131
Rubrik: Förordning (2006:1131) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3, 6 §§, bil.; ny 1 d §, rubr. närmast före 1 d §
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: EGTL224/1990 s1
CELEX-nr: 31990R2377
Ändring, SFS 2006:1222
Rubrik: Förordning (2006:1222) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 1 c, 3 §§, bil.
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: EGTL287/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1946
Ändring, SFS 2006:1498
Rubrik: Förordning (2006:1498) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007-01-15
Ändring, SFS 2007:51
Rubrik: Förordning (2007:51) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§, bil.
Ikraft: 2007-04-01
Förarbeten: EUTL135/2003 s5, EUTL136/2004 s1, EUTL157/2006 s1, EUTL378/2006 s1
CELEX-nr: 32003R0953, 32004R0726, 32006R0816, 32006R1901
Ändring, SFS 2007:146
Rubrik: Förordning (2007:146) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 c, 3 §§, bil.
Ikraft: 2007-05-01
Ändring, SFS 2007:496
Rubrik: Förordning (2007:496) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 5 §§, bil.
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL167/2003 s23, EUTL143/2004 s76
CELEX-nr: 32003L0042, 32004L0036
Ändring, SFS 2007:696
Rubrik: Förordning (2007:696) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007-10-01
Ändring, SFS 2007:736
Rubrik: Förordning (2007:736) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 d §, bil.
Ikraft: 2007-11-01
Ändring, SFS 2007:1213
Rubrik: Förordning (2007:1213) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 a, 1 b, 3, 5 §§, bil.
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:44
Rubrik: Förordning (2008:44) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 c, 3, 6 §§, bil.
Ikraft: 2008-03-01
Ändring, SFS 2008:234
Rubrik: Förordning (2008:234) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 b, 3 §§
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2008:413
Rubrik: Förordning (2008:413) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§, bil.
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL102/2004 s48
CELEX-nr: 32004L0023
Ändring, SFS 2008:749
Rubrik: Förordning (2008:749) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 c, 3 §§, bil.
Ikraft: 2008-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1258
Rubrik: Förordning (2008:1258) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 b, 3 §§, bil.
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:3
Rubrik: Förordning (2009:3) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2009-02-15 överg.best.
Ändring, SFS 2009:20
Rubrik: Förordning (2009:20) om ändring i förordningen (2009:3) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. bil. i 2009:3
Ändring, SFS 2009:141
Rubrik: Förordning (2009:141) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:342
Rubrik: Förordning (2009:342 ) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)
Omfattning: ändr. 1 b, 6, 7 §§
Ikraft: 2009-06-01
Ändring, SFS 2009:641
Omfattning: upph.