Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:611 · Visa fulltext
Lag (1979:611) om upphovsmannakonto
Departement: Finansdepartementet S1
Förarbeten: Prop. 1978/79:210, SkU 1978/79:57, rskr 1978/79:389
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1981:1154
Rubrik: Lag (1981:1154) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:10, SkU 1981/82:9, rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1982:4
Rubrik: Lag (1982:4) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:79, SkU 1981/82:25, rskr 1981/82:101
Ändring, SFS 1990:378
Rubrik: Lag (1990:378) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:679
Rubrik: Lag (1990:679) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 1, 7, 10, 11 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1992:1348
Rubrik: Lag (1992:1348) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 10, 12 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:131, bet. 1992/93:SkU15, rskr 1992/93:149
Ändring, SFS 1993:1558
Rubrik: Lag (1993:1558) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 1, 3, 5 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Ändring, SFS 1994:192
Rubrik: Lag (1994:192) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:109, bet. 1993/94:LU16, rskr. 1993/94:226
Ändring, SFS 1994:494
Rubrik: Lag (1994:494) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:152, bet. 1993/94:SkU32, rskr. 1993/94:316
Ändring, SFS 1995:1583
Rubrik: Lag (1995:1583) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.