Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:609 · Visa fulltext
Lag (1979:609) om allmän investeringsfond
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Prop. 1978/79:210, SkU 1978/79:57, rskr 1978/79:389
Upphävd: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1981:299
Rubrik: Lag (1981:299) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 9, 11, 13-15 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:68, SkU 1980/81:25, 1980/81:47, rskr 1980/81:234
Ändring, SFS 1983:668
Rubrik: Lag (1983:668) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Omfattning: ändr. 4-6, 11, 13, 15-17 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:113, NU 1982/83:39, rskr 1982/83:376
Ändring, SFS 1983:1087
Rubrik: Lag (1983:1087) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Omfattning: ändr. 1, 4, 11, 16 §§
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:50, FiU 1983/84:20, rskr 1983/84:122
Ändring, SFS 1984:1071
Rubrik: Lag (1984:1071) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:70, SkU 1984/85:23, rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1984:1091
Rubrik: Lag (1984:1091) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Omfattning: ändr. 3, 8, 9, 14 §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:86, FiU 1984/85:9, rskr 1984/85:108
Ändring, SFS 1985:471
Rubrik: Lag (1985:471) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:140, NU 1984/85:33, rskr 1984/85:358
Ändring, SFS 1986:481
Rubrik: Lag (1986:481) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Omfattning: ändr. 3, 13, 15, 16 §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:150 (bil. 1), SkU 1985/86:50, rskr 1985/86:360
Ändring, SFS 1986:1333
Rubrik: Lag (1986:1333) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Omfattning: ändr. 3, 14, 15, 17 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:661
Rubrik: Lag (1987:661) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:42, SkU 1986/87:40, rskr 1986/87:357
Ändring, SFS 1987:1148
Rubrik: Lag (1987:1148) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Omfattning: ändr. 3, 8, 9, 14 §§
Ikraft: 1987-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:51, SkU 1987/88:10, rskr 1987/88:55
Ändring, SFS 1989:1022
Rubrik: Lag (1989:1022) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Omfattning: ändr. 1, 12 §§
Ikraft: 1989-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:50, 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1990:376
Rubrik: Lag (1990:376) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Omfattning: ändr. 3, 14, 15, 17 §§
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:684
Rubrik: Lag (1990:684) om upphävande av lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Omfattning: upph.
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1994:1895
Rubrik: Lag (1994:1895) om ändring i lagen (1990:684) om upphävande av lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1990:684
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157