Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:38 · Visa fulltext
Förordning (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ändring, SFS 1980:466
Rubrik: Förordning (1980:466) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1984:833
Rubrik: Förordning (1984:833) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 1 §
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1988:597
Rubrik: Förordning (1988:597) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:921
Rubrik: Förordning (1989:921) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
Omfattning: ändr. 5, 6, 9 §§
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1457
Rubrik: Förordning (1994:1457) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1998:966
Rubrik: Förordning (1998:966) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1998-08-01
Ändring, SFS 2003:446
Rubrik: Förordning (2003:446) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-07-21
Ändring, SFS 2007:240
Rubrik: Förordning (2007:240) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2007-06-15
Ändring, SFS 2008:1105
Rubrik: Förordning (2008:1105) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
Omfattning: ändr. 5, 6, 9 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1583
Rubrik: Förordning (2010:1583) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:988
Rubrik: Förordning (2013:988) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014-01-02