Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:357 · Visa fulltext
Lag (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Prop. 1978/79:169, NU 1978/79:46, rskr 1978/79:405
Ändring, SFS 1980:253
Rubrik: Lag (1980:253) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
Omfattning: upph. 9 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1995:1704
Rubrik: Lag (1995:1704) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 2014:585
Rubrik: Lag (2014:585) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262